Amdanon ni

cc_website

Aberteifi Creadigol yw’r enw a roddwyd ar brosiect i arddangos y rhaglen ardderchog o ddigwyddiadau ac atyniadau arbennig sy’n digwydd yn y dref gydol y flwyddyn. Mae gan Aberteifi draddodiad hir o groesawu pobl o bob cwr. Mae hefyd yn lleoliad perffaith i fwynhau anturio a darganfod! Daeth Theatr Byd Bychan a Phartneriaeth Canol Tref Aberteifi at ei gilydd i greu ffenest siop i rai o’r profiadau diwylliannol mwyaf ysbrydoledig ac ystyrlon sy’n digwydd yma eleni a’u cyflwyno trwy gyfrwng y wefan hon.

Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Gynulliad Cymru trwy Gronfa Cynnyrch Twristiaeth Dyfeisgar Croeso Cymru, sy’n annog gweithio mewn partneriaeth ynghyd â datblygu syniadau dyfeisgar fydd yn gadael mwy o argraff a denu rhagor o ymwelwyr