Cwrdd ag ein partneriaid

Cymdeithas Aberteifi yw ymddiriedolaeth ddinesig y dre sy’n gyfrifol am sicrhau nawdd ar gyfer y Parêd Llusernau Gaeaf.

Theatr Byd Bychan yw mudiad celfyddydau cymunedol y dre, yn lleoliad cyflwyno, gwneuthurwyr theatr ac addysgwyr.

Aelodau Partneriaeth Canol y Dref yw:

Cardigan Castle, Menter Aberteifi, The Guildhall, Small World Theatre4CG, Coleg Ceredigion, Antur Teifi, Swallow Yachts, Cardigan Town and County Councils, Cymedithas Aberteifi Society, Best of Cardigan and Teifi Valley, Pendre Arts and Cardigan Traders.

Aberteifi Creadigol sy’n cyflwyno y rhaglen ardderchog o ddigwyddiadau ac atyniadau arbennig yn ystod y Pythefnos Dathlu, sy’n cael eu trefnu gan grwpiau cymunedol, mudiadau creadigol, artistiaid a busnesau lleol annibynnol. Diolch i’r Loteri Genedlaethol am noddi y Parêd Llusernau Gaeaf eleni.

 

instagram  twitter facebook