Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiadau

  • This event has passed.

Gŵyl Coed Nadolig Cymunedol

10th December 2016 @ 10:00 am - 17th December 2016 @ 4:00 pm

webchristmastree

Fel rhan o Ŵyl Aberteifi Creadigidol ac i ddathlu’r Adfent a’r Nadolig mae Eglwys y Santes Fair yn cyflwyno ein Gŵyl Aberteifi Nadolig Cymunedol. Gobeithio y byddwch chi’n medru ymuno â ni naill ai trwy gymryd rhan neu trwy ymweld â’r eglwys.

Bydd ein Gŵyl yn cael ei lansio ar Ddydd Sadwrn 10eg o Ragfyr am 2y.p. gyda gwin poeth.a mins peis. Bydd yr eglwys ar agor bob dydd wedyn o 10 y.b. tan 4 y.p. i groesawu’r ymwelwyr a fydd yn dod i fwynhau coed Nadolig y gymuned yn y lle tangnefeddus hwn.

Rhoddir gwobrau i’r goeden fwyaf ‘SYFRDANOL’ a’r un fwyaf ‘GWREIDDIOL’. Cyhoeddir enwau’r enillwyr yng ngwasanaeth carolau’r dref ar ddydd Sul 18fed o Ragfyr.

Cynhelir y gwasanaethau canlynol:
Gwasanaeth Cristingl – Sul 11eg am 11 y.b.
Gwasanaeth Carolau’r Dref – Sul 18fed am 5y.h.
Gwasanaeth i’r teulu wrth y preseb – Sadwrn 24ain am 3y.p.
Offeren Ganol Nos – Sul 24ain am 11.30y.h.
Gwasanaeth Cymun i’r Teulu – Sul 25ain am 11 y.b.

Bydd yr arian a roddir i’r Gŵyl Coed Nadolig yn cael ei gyflwyno i ‘Croeso Teifi’ sy’n casglu arian i gynnig cartrefi i dri teulu o Syria.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Louise O’Neill ar 01239 810383 neu louisethegraces@gmail.com

Manylion

Cychwyn:
10th December 2016 @ 10:00 am
Gorffen:
17th December 2016 @ 4:00 pm
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , , , , , , ,

Trefnydd

St Mary’s Church
Ffôn:
01239 810 383

Lleoliad

St Mary’s Church
Finch Square
Cardigan, Ceredigion United Kingdom
+ Google Map