Ymunwch â’r Parêd!

Parêd Llusernau Gaeaf
Nos Wener 8 Rhagfyr 7yh – 8.30yh

Grwpiau cymunedol a busnesau lleol – da chi, dewch i ymuno yn y dathliadau trwy gymryd rhan yn y gweithdai gwneud llusernau a’r Parêd Llusernau Gaeaf enfawr.

Sut mae ymuno?
Helpwch i oleuo’r dref ar gyfer y Nadolig ac ymunwch gydag un o’r gweithdai Gwneud Llusern yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi. 5,12,16 a 26 Tachwedd 11yb – 4yp

Dilynwch y ddolen i archebu’ch lle yn y Gweithdy Gwneud Llusern DI-DÂL hwn.

smallworld.org.uk

Ein bwriad yw cynnal y Parêd i gyd-fynd â noson siopa hwyr y dre ynghyd ag arddangosfa ysblennydd o dân gwyllt a noddwyd gan y cyhoedd a Masnachwyr Aberteifi.