Trefnwyr Digwyddiadau

socialmedia-black

Gŵyl Pythefnos
Fasnachwyr, perchnogion siopau a threfnwyr digwyddiadau, a wnewch chi ymuno â ni yn nathliadau’r Gŵyl Pythefnos trwy gymryd rhan yn y gweithdai gwneud llusernau a threfnu’ch digwyddiad yn ystod dyddiadau Rhagfyr 3 – 18 2016?

Os yw’ch digwyddiad yn digwydd o fewn canol tref Aberteifi, gallwch restru’r manylion ar y wefan hon. Ry’n ni’n gobeithio bydd y marchnata ychwanegol yn cynyddu’ch proffil, annog cynulleidfaoedd mwy a dangos i ymwelwyr y fath siopau gwych ac atyniadau sydd gan y dref hon i’w cynnig.

Sut ydw i’n ymuno?
Os gwelwch yn dda, helpwch ni i lenwi’r dref hon â goleuni ar gyfer y Nadolig ac ymunwch mewn gweithdy Gwneud Llusernau ar ddyddiau Sul Hydref 16, Tachwedd 13 neu Dachwedd 20 11yb – 4yp yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi. Y nod yw cynnal Parêd Llusernau Anferthol ar Ragfyr 9ed 7yh – 8yh, ar y cyd â noson siopa hwyr Aberteifi.

Ein gobaith yw y bydd busnesau’n defnyddio eu llusern o’u gwaith eu hunain yn eu ffenest siop Nadolig eleni i helpu hyrwyddo’r dref. Bydd Gwobrwyo’r Gystadleuaeth Ffenest Nadolig ar Ragfyr 16.

Sut ydw i’n hyrwyddo fy nigwyddiad?
Os gwelwch yn dda, cysylltwch â Sam Vicary sam@smallworld.org.uk gyda manylion eich digwyddiad.
Bydd angen i chi anfon paragraff o wybodaeth fydd yn cael ei ddefnyddio i hysbysebu eich digwyddiad. A fyddech cystal ag anfon y wybodaeth yn Gymraeg a Saesneg lle mae modd. Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth yn cynnwys y canlynol:
• Teitl y digwyddiad
• Dyddiad
• Amserau dechrau a gorffen
• Manylion cyfeiriad y digwyddiad
• Dolen i safle archebu, os yw’n berthnasol
Bydd angen i chi anfon delwedd ansawdd uchel y mae gennych ganiatâd hawlfraint i’w defnyddio er mwyn hysbysebu’ch digwyddiad. Byddwch yn greadigol! Danfonwch y ddelwedd fel jpeg trwy ebost os gwelwch yn dda.

Pa fath o beth yw digwyddiad?
Bydd Aberteifi Creadigol yn arddangos creadigrwydd y dref – felly rhowch rwydd hynt i’ch dychymyg! Yn gyffredinol, mae angen tocyn i fynychu digwyddiad, neu mae angen i’r trefnwyr anfon gwahoddiadau. Er enghraifft, gweithdy creadigol i blant, digwyddiad siopa arbennig gyda mins peis a sieri, cyngerdd carolau neu ddigwyddiad elusennol. Allwn ni ddim hyrwyddo pethau fel cynigion B.O.G.O.F neu amserau agor rheolaidd.

Pa mor agos i’r digwyddiad alla i gyflwyno’r manylion amdano?
Byddai’n fanteisiol i chi restru’ch digwyddiad ar creativecardigan.com yn gynharach yn hytrach na hwyrach. Byddwn yn lan-lwytho manylion tan ddechrau mis Rhagfyr 2016. Mae’r wefan yn cael ei rheoli gan Theatr Byd Bychan. Oriau gwaith y cwmni yw Mawrth – Gwener 9.30yb – 4.30yp. Cysylltwch â Sam yn ystod yr oriau hyn gydag unrhyw ymholiad neu fanylion.

Cyfryngau Cymdeithasol
Ry’n ni’n dwlu bod yn rhan o dîm! Mae gan Aberteifi Creadigol gyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram. Dilynwch y dolenni ar y dudalen hafan i ymuno yn y sgwrs.
Facebook
Twitter
Instagram

Posteri
Mae Theatr Byd Bychan wedi creu poster cyffredinol ar gyfer y Pythefnos Dathlu i’w ddefnyddio gan drefnwyr annibynnol i hyrwyddo’u digwyddiad. Cysylltwch â Sam os hoffech gopïau caled A4/A5 er mwyn eu tros-argraffu neu gynnwys manylion mewn llawysgrifen.