Parêd Llusernau Enfawr i oleuo Aberteifi!

Ymunwch â Pharêd eleni ar Ragfyr 7ed 2018 am 7yh

Mae Theatr Byd Bychan yn falch iawn i gyhoeddi y gall Aberteifi edrych ymlaen unwaith eto eleni at Barêd Llusernau Enfawr creadigol a llawn dychymyg ar Rhagfyr 7 am 7yh, diolch i grant gan Gronfa’r Loteri Fawr. Hoffem hefyd ddiolch i Bags of Help Tesco am eu cyfraniad i’r gweithdai gwneud llusernau a’r deunyddiau.

Eleni byddwn yn dathlu Blwyddyn y Môr trwy gyfrwng llusernau mawr iawn yn ogystal â channoedd o lusernau bychain ar gyfer gorymdaith wefreiddiol. Bydd y Parêd yn ymlwybro i fyny Stryd Fawr Aberteifi ac yn dod i ben ar dir Castell Aberteifi. Bydd anghenfil môr Theatr Byd Bychan, sef Cragen, yn ymddangos yn llawn goleuni ar yr Afon Teifi ar y Cei, gan nodi diwedd ei thaith wych cragenmoroeddglan.cymru